Bergensavisen 11. september 2018

41631477_1948053988821481_1409333719352737792_n

Reklamer
Bilde | Postet den by | Legg igjen en kommentar

Venteliste

Styret jobber for tiden med å kartlegge interessen for å ha parsell på Storetveitmarken.
Medlemmer av Fløenbakken parsellag har førsteprioritet, men vi regner med at det blir ledige parseller til flere nye. Inntil et digitalt registreringssystem er på plass kan dere melde interesse på mail til parsellag.floen@gmail.com.
Hilsen styret
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Flytting av planter

Styret har fått forespørsler om flytting av planter og busker til den nye parsellhagen på Storetveitmarken. Fordi vi ikke har kommet på plass med vanntilførsel, redskapsbod/redskaper og organisering av parseller kan ikke styret ta ansvar for noen organisert flytting og plassering av planter og busker i den nye hagen. Dette vil skje våren 2019, etter at de nødvendige fasiliteter (etter planen) skal være på plass.
Etter betydelig påtrykk fra enkelte medlemmer har styret – under stor tvil – gått med på at enkeltmedlemmer på eget initiativ, egen innsats og eget ansvar – midlertidig – kan plassere (sette ned) egne planter og busker i nord-vestre hjørne av den nye parsellen, dvs. ved broen, på innsiden av gjerdet. Dette er å anse som en improvisert kriseløsning, og ikke noe styret oppmuntrer til under de rådende omstendigheter.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Leieavtale utgår den 31. juli

Vår leieavtale med kommunen for parsellen i Fløenbakken går ut i dag, den 31. juli 2018. Det påvirker alle våre formelle rettigheter om å disponere området, inkl. oppbevaring av gjenstander og utstyr.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Status for Fløen parsellag per 30. juni 2018

Styret har arbeidet godt og mye for å ivareta laget interesser, både i forhold til Bymiljøetaten, Bybanen utbygging, og kommunens topp-politikere. Vi har fått etablert veldig gode samarbeidsformer. Etter flere befaringer og formelle og uformelle møter har det nye området på Storetveitmarken blitt drenert og opparbeidet, og egen entreprenør ble i mai hyret inn av kommunen for å sette opp fint gjerde med to porter. I løpet av høsten vil vi planlegge inndelinger i parseller, plassering og utforming av fellesområder, vannpost(er) og nytt redskapshus. Vi har allerede fått utarbeidet to skisser for dette i samarbeid med arkitekt Nils Mannsåker i arkitektfirmaet Fortunen. Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fløenbakken – status

Det skjer mye i hagen vår om dagen!

De arkeologiske utgravningene startet tirsdag den 10. april og pågår nå for fullt fram til den 23. mai. Arbeidet ledes av forsker Søren Diinhoff ved Universitetsmuseet. Vi har fått egen nøkkel til ny hengelås i porten (kontaktperson Jorun Kari Egge) slik at vi har tilgang til redskapshuset vårt. Pga. de arkeologiske utgravningene er det ønskelig å begrense våre besøk til et minimum, og vi kan ikke bevege oss fritt i området; og overhodet ikke i utgravningsfeltene.)

Redskapshuset vårt er per definisjon å betrakte som et kulturminne. Det ble satt opp allerede i 1913 ved skolehagens oppstart. Vi har meldt det inn som et kulturminne til Byantikvaren i Bergen. Vi har også – etter noe om og men – kommet fram til at de to brønnene også ble laget på dette tidspunktet (Jorun KE har fremskaffet de historiske data); og nå lurer vi i styret på om ikke de også skal vernes. Byggeleder Geir Helleseth i bybanen utbygging i Fylkeskommunen fortalte vår styreleder Anders Skogstad i dag (24.04.) at de nå jobber for en løsning der de flytter redskapshuset uten å demontere det. Det blir i så fall et spektakulært flytteprosjekt! Han formidlet også at deres (dyp)gravearbeid er planlagt å starte opp tidligst i mars 2019. Det har gått veldig greit med den løpende kommunikasjon og håndtering av praktiske spørsmål i forhold kontaktpersoner i bybanen utvikling. De er kjappe til både å svare og handle; og følger godt opp både på telefon, tekstmeldinger og e-post.

På telefon i går (24-04.) forsikret politisk rådgiver Peter Sebastian Hatlebakk hos byråd Anna Elisa Tryti at avtalen – vi utarbeidet forslag til tidligere i år– vedr. fremtidig leieavtalen vår i Fløenbakken, og deltakelse i planlegging og utforming av den fremtidige parsellhagen, vil bli underskrevet av de berørte kommunale avdelinger i løpet av den nærmeste fremtid.

 

 

 

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Midlertidig utflytting fra Fløenbakken

På grunn av byggingen av Bybanen må Fløen parsellag flytte midlertidig fra Fløenbakken. Utflyttingen fullføres i april 2018. Tilbakeflytting er forespeilet så snart Bybanen utbygging er ferdig i området. Bybanetraseen er planglagt å være i drift i løpet av 2022.

Styret i parsellaget arbeider for tiden (april 2018) med Bergen kommune, Bymiljøetaten om å få på plass midlertidige parseller – for de av medlemmene som ønsker det – på Storetveitmarken i nærheten av Fantoft hagesenter.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar