Dugnader våren 2017

Årets første dugnader blir 25. mars og 6. mai, kl. 12-16 begge dager. Husk å skrive opp timene du arbeider i dugnadsboken. Vel møtt til trivelig sosialt samvær og arbeid!

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Forslag om alternativ Bybanetrasé

Ressursgruppen for Kronstadsporet – der flere av parsellagets medlemmer inngår – har utarbeidet et alternativt forslag til Bybanetrasé som ikke vil berøre Fløen Parsellage. Et imponerende stykke arbeid er lagt ned. Interesserte kan laste ned dokumentet via denne linken: bybanen-gjennom-kronstadtunnelen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Medieoppslag

Det har vært mange innlegg i media om Fløen Parsellag den siste tiden, etter at det ble kjent at det skulle startes omfattende undersøkelser. Her har vi samlet noen av dem (Obs! enkelte artikler kan kreve at du har abonnement).

Bergens Tidende
Parsellhagen skal blomstre igjen

Bybanen må frem

Trillebårer mot bybanegraving

– En tragedie for hele byen

Fløen kan reddes

Utredning ødelegger parsellhagen

Byrådet ønsker ikke at vi engasjerer oss

Bergensavisen
Fløen-protester til ingen nytte

La parsellhagen i Fløen være i fred

Kjemper for lekeplassen i Fløen

Søker Bergens hellige gral i Harald Hårfagres hage

Ein treng ikkje bu i Fløen for å bli frustrert og forbanna

12 boliger i Fløen i fare

Vestlandsrevyen
Bybanen skaper uro i Fløen (innslag 3)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bybanen og Fløenområdet

Bybanelinjen til Fyllingsdalen planlegges i tunnel fra Fløen til underjordisk stasjon ved Haukeland. For denne banestrekningen arbeides det med to forskjellige traséalternativer. Søndre traséalternativ går under dyrkningsarealet til Fløen parsellag og må på grunn av grunnforholdene bygges i åpen kulvert. I anleggsperioden kan ikke Fløen parsellag benytte aralet som leies av Bergen kommune.

Uavhengig av trasévalg skal det skal det fra mandag 7. november 2016 utføres arkeologiske undersøkelser på arealet som parsellaget disponerer, for å utrede konsekvensene for kulturminner. Undersøkelsene, som vil ta omkring tre uker, medfører at området må ryddes fordi det øvre laget av jorden skal fjernes. Vi oppfordrer derfor alle parsellhavere til å hente planter og utstyr dere ønsker å ta vare på snarest mulig og senest i løpet av søndag 6. november.

Eventuelle utgravninger vil gjennomføres sommeren 2017. Dette innebærer at parsellhagen vil bli ubrukelig i minst ett år. Dersom søndre traséalternativ velges, må Bybanen utbygging gis tilgang til hele eiendommen i store deler av anleggsperioden som er stipulert i perioden 2018 – 2021.

Informasjon om at fylkeskonservatoren skal starte undersøkelser allerede i november, kom først frem på orienteringsmøtet for beboere onsdag 5. oktober i Bergen rådhus, der også styret i Fløen parsellag var invitert. Leder Knut Sætersdal og sekretær Ingjerd Strøm Skreien deltok på møtet. Vi påpekte at Fløen parsellag ikke hadde fått noe forhåndsvarsel om undersøkelsene som vil ha store konsekvenser for parselldriften og lagets medlemmer. Vi fikk til svar at varsling vil bli gitt av Fylkeskonservatoren i Hordaland. Varsling er nå mottatt, datert 7. oktober.

Fløen parsellag leier som kjent arealet av Bergen kommune. Leieavtalen kan gjensidig sies opp uten begrunnelse med 6 måneders varsel. Dette er ikke ønskelig med tanke på reetablering av parsellhagen. Vi har som leietaker svært liten innflytelse på den videre prosessen, men kommer overfor kommunen til skriftlig å peke på behovet for parsellhage i sentrum.

Vi har i løpet av uken vært i kontakt med Fylkeskonservatoren og Plan og bygningsetaten i Bergen kommune. På bakgrunn av denne kontakten er styret invitert til et møte mandag 17. oktober.

Nytt informasjonsbrev vil bli sendt ut til medlemmene i uke 42.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dugnader høsten 2016

Årets siste fellesdugnader blir

lørdag 3. september og lørdag 24. september
begge dager fra 12 – 16

Husk å skrive deg opp i dugnadsboken som ligger i huset!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev

krokusAlle medlemmer har nå fått tilsendt nyhetsbrev på epost. Du kan også lese nyhetsbrevet under «Medlemsinfo».

På årsmøtet 9. mars 2016 ble gjort endringer i vedtektene  som presiserer rettigheter og plikter for medlemmene:
I tillegg til at parsellen skal holdes ryddig og i god stand (holdes i hevd) plikter parsellhavene å ikke la busker og trær gro inn over naboparsellene.
På grunn av snegleplagen og fare for spredning av plantesykdommer, vil ikke lenger være tillatt å ha egen kompost i parsellen. Alle skal tømme sitt hageavfall i felles kompost på anvist plass.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dugnader våren 2016

I vår blir det fellesdugnader disse lørdagene fra 12 – 16

Lørdag 16. april
Lørdag 23. april
Lørdag 21. mai

Vi håper på godt vårvær og ønsker alle medlemmer velkommen til dugnad!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar