Fløen Parsellag i Fløen er på vent.

huset flyttes

Juni 2019: Huset flyttes midlertidig. Se sak i BT.

Parsellhagen i Fløen er ikke i bruk mens arbeidet med bybanetraseen mot Fyllingsdalen pågår.  Denne siden vil ikke bli oppdatert før parsellaget starter arbeidet med tilbakeflytting.

Følg oss gjerne på storetveitmarkenparsellhage.home.blog.

Reklame
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bergensavisen 11. september 2018

41631477_1948053988821481_1409333719352737792_n

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Venteliste

 
Medlemmer av Fløenbakken parsellag har førsteprioritet for venteliste, men vi regner med at det etter hvert blir ledige parseller til flere nye. Dersom du ønsker å stå på listen, fyller du inn dette skjemaet. Din registrering vil automatisk havne i en liste som behandles uregelmessig, men rettferdig,  av vårt frivillige styre.  
 
 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Status for Fløen parsellag per 30. juni 2018

Styret har arbeidet godt og mye for å ivareta laget interesser, både i forhold til Bymiljøetaten, Bybanen utbygging, og kommunens topp-politikere. Vi har fått etablert veldig gode samarbeidsformer. Etter flere befaringer og formelle og uformelle møter har det nye området på Storetveitmarken blitt drenert og opparbeidet, og egen entreprenør ble i mai hyret inn av kommunen for å sette opp fint gjerde med to porter. I løpet av høsten vil vi planlegge inndelinger i parseller, plassering og utforming av fellesområder, vannpost(er) og nytt redskapshus. Vi har allerede fått utarbeidet to skisser for dette i samarbeid med arkitekt Nils Mannsåker i arkitektfirmaet Fortunen. Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fløenbakken – status

Det skjer mye i hagen vår om dagen!

De arkeologiske utgravningene startet tirsdag den 10. april og pågår nå for fullt fram til den 23. mai. Arbeidet ledes av forsker Søren Diinhoff ved Universitetsmuseet. Vi har fått egen nøkkel til ny hengelås i porten (kontaktperson Jorun Kari Egge) slik at vi har tilgang til redskapshuset vårt. Pga. de arkeologiske utgravningene er det ønskelig å begrense våre besøk til et minimum, og vi kan ikke bevege oss fritt i området; og overhodet ikke i utgravningsfeltene.)

Redskapshuset vårt er per definisjon å betrakte som et kulturminne. Det ble satt opp allerede i 1913 ved skolehagens oppstart. Vi har meldt det inn som et kulturminne til Byantikvaren i Bergen. Vi har også – etter noe om og men – kommet fram til at de to brønnene også ble laget på dette tidspunktet (Jorun KE har fremskaffet de historiske data); og nå lurer vi i styret på om ikke de også skal vernes. Byggeleder Geir Helleseth i bybanen utbygging i Fylkeskommunen fortalte vår styreleder Anders Skogstad i dag (24.04.) at de nå jobber for en løsning der de flytter redskapshuset uten å demontere det. Det blir i så fall et spektakulært flytteprosjekt! Han formidlet også at deres (dyp)gravearbeid er planlagt å starte opp tidligst i mars 2019. Det har gått veldig greit med den løpende kommunikasjon og håndtering av praktiske spørsmål i forhold kontaktpersoner i bybanen utvikling. De er kjappe til både å svare og handle; og følger godt opp både på telefon, tekstmeldinger og e-post.

På telefon i går (24-04.) forsikret politisk rådgiver Peter Sebastian Hatlebakk hos byråd Anna Elisa Tryti at avtalen – vi utarbeidet forslag til tidligere i år– vedr. fremtidig leieavtalen vår i Fløenbakken, og deltakelse i planlegging og utforming av den fremtidige parsellhagen, vil bli underskrevet av de berørte kommunale avdelinger i løpet av den nærmeste fremtid.

 

 

 

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Midlertidig utflytting fra Fløenbakken

På grunn av byggingen av Bybanen må Fløen parsellag flytte midlertidig fra Fløenbakken. Utflyttingen fullføres i april 2018. Tilbakeflytting er forespeilet så snart Bybanen utbygging er ferdig i området. Bybanetraseen er planglagt å være i drift i løpet av 2022.

Styret i parsellaget arbeider for tiden (april 2018) med Bergen kommune, Bymiljøetaten om å få på plass midlertidige parseller – for de av medlemmene som ønsker det – på Storetveitmarken i nærheten av Fantoft hagesenter.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Forslag om alternativ Bybanetrasé

Ressursgruppen for Kronstadsporet – der flere av parsellagets medlemmer inngår – har utarbeidet et alternativt forslag til Bybanetrasé som ikke vil berøre Fløen Parsellage. Et imponerende stykke arbeid er lagt ned. Interesserte kan laste ned dokumentet via denne linken: bybanen-gjennom-kronstadtunnelen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Medieoppslag

Det har vært mange innlegg i media om Fløen Parsellag den siste tiden, etter at det ble kjent at det skulle startes omfattende undersøkelser. Her har vi samlet noen av dem (Obs! enkelte artikler kan kreve at du har abonnement).

Bergens Tidende
Parsellhagen skal blomstre igjen

Bybanen må frem

Trillebårer mot bybanegraving

– En tragedie for hele byen

Fløen kan reddes

Utredning ødelegger parsellhagen

Byrådet ønsker ikke at vi engasjerer oss

Bergensavisen
Fløen-protester til ingen nytte

La parsellhagen i Fløen være i fred

Kjemper for lekeplassen i Fløen

Søker Bergens hellige gral i Harald Hårfagres hage

Ein treng ikkje bu i Fløen for å bli frustrert og forbanna

12 boliger i Fløen i fare

Vestlandsrevyen
Bybanen skaper uro i Fløen (innslag 3)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bybanen og Fløenområdet

Bybanelinjen til Fyllingsdalen planlegges i tunnel fra Fløen til underjordisk stasjon ved Haukeland. For denne banestrekningen arbeides det med to forskjellige traséalternativer. Søndre traséalternativ går under dyrkningsarealet til Fløen parsellag og må på grunn av grunnforholdene bygges i åpen kulvert. I anleggsperioden kan ikke Fløen parsellag benytte aralet som leies av Bergen kommune.

Uavhengig av trasévalg skal det skal det fra mandag 7. november 2016 utføres arkeologiske undersøkelser på arealet som parsellaget disponerer, for å utrede konsekvensene for kulturminner. Undersøkelsene, som vil ta omkring tre uker, medfører at området må ryddes fordi det øvre laget av jorden skal fjernes. Vi oppfordrer derfor alle parsellhavere til å hente planter og utstyr dere ønsker å ta vare på snarest mulig og senest i løpet av søndag 6. november.

Eventuelle utgravninger vil gjennomføres sommeren 2017. Dette innebærer at parsellhagen vil bli ubrukelig i minst ett år. Dersom søndre traséalternativ velges, må Bybanen utbygging gis tilgang til hele eiendommen i store deler av anleggsperioden som er stipulert i perioden 2018 – 2021.

Informasjon om at fylkeskonservatoren skal starte undersøkelser allerede i november, kom først frem på orienteringsmøtet for beboere onsdag 5. oktober i Bergen rådhus, der også styret i Fløen parsellag var invitert. Leder Knut Sætersdal og sekretær Ingjerd Strøm Skreien deltok på møtet. Vi påpekte at Fløen parsellag ikke hadde fått noe forhåndsvarsel om undersøkelsene som vil ha store konsekvenser for parselldriften og lagets medlemmer. Vi fikk til svar at varsling vil bli gitt av Fylkeskonservatoren i Hordaland. Varsling er nå mottatt, datert 7. oktober.

Fløen parsellag leier som kjent arealet av Bergen kommune. Leieavtalen kan gjensidig sies opp uten begrunnelse med 6 måneders varsel. Dette er ikke ønskelig med tanke på reetablering av parsellhagen. Vi har som leietaker svært liten innflytelse på den videre prosessen, men kommer overfor kommunen til skriftlig å peke på behovet for parsellhage i sentrum.

Vi har i løpet av uken vært i kontakt med Fylkeskonservatoren og Plan og bygningsetaten i Bergen kommune. På bakgrunn av denne kontakten er styret invitert til et møte mandag 17. oktober.

Nytt informasjonsbrev vil bli sendt ut til medlemmene i uke 42.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev

krokusAlle medlemmer har nå fått tilsendt nyhetsbrev på epost. Du kan også lese nyhetsbrevet under «Medlemsinfo».

På årsmøtet 9. mars 2016 ble gjort endringer i vedtektene  som presiserer rettigheter og plikter for medlemmene:
I tillegg til at parsellen skal holdes ryddig og i god stand (holdes i hevd) plikter parsellhavene å ikke la busker og trær gro inn over naboparsellene.
På grunn av snegleplagen og fare for spredning av plantesykdommer, vil ikke lenger være tillatt å ha egen kompost i parsellen. Alle skal tømme sitt hageavfall i felles kompost på anvist plass.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar