Kategoriarkiv: Uncategorized

Status for Fløen parsellag per 30. juni 2018

Styret har arbeidet godt og mye for å ivareta laget interesser, både i forhold til Bymiljøetaten, Bybanen utbygging, og kommunens topp-politikere. Vi har fått etablert veldig gode samarbeidsformer. Etter flere befaringer og formelle og uformelle møter har det nye området … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fløenbakken – status

Det skjer mye i hagen vår om dagen! De arkeologiske utgravningene startet tirsdag den 10. april og pågår nå for fullt fram til den 23. mai. Arbeidet ledes av forsker Søren Diinhoff ved Universitetsmuseet. Vi har fått egen nøkkel til … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Midlertidig utflytting fra Fløenbakken

På grunn av byggingen av Bybanen må Fløen parsellag flytte midlertidig fra Fløenbakken. Utflyttingen fullføres i april 2018. Tilbakeflytting er forespeilet så snart Bybanen utbygging er ferdig i området. Bybanetraseen er planglagt å være i drift i løpet av 2022. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dugnader våren 2017

Årets første dugnader blir 25. mars og 6. mai, kl. 12-16 begge dager. Husk å skrive opp timene du arbeider i dugnadsboken. Vel møtt til trivelig sosialt samvær og arbeid!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Forslag om alternativ Bybanetrasé

Ressursgruppen for Kronstadsporet – der flere av parsellagets medlemmer inngår – har utarbeidet et alternativt forslag til Bybanetrasé som ikke vil berøre Fløen Parsellage. Et imponerende stykke arbeid er lagt ned. Interesserte kan laste ned dokumentet via denne linken: bybanen-gjennom-kronstadtunnelen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Medieoppslag

Det har vært mange innlegg i media om Fløen Parsellag den siste tiden, etter at det ble kjent at det skulle startes omfattende undersøkelser. Her har vi samlet noen av dem (Obs! enkelte artikler kan kreve at du har abonnement). … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bybanen og Fløenområdet

Bybanelinjen til Fyllingsdalen planlegges i tunnel fra Fløen til underjordisk stasjon ved Haukeland. For denne banestrekningen arbeides det med to forskjellige traséalternativer. Søndre traséalternativ går under dyrkningsarealet til Fløen parsellag og må på grunn av grunnforholdene bygges i åpen kulvert. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar