Dugnader høsten 2016

Årets siste fellesdugnader blir

lørdag 3. september og lørdag 24. september
begge dager fra 12 – 16

Husk å skrive deg opp i dugnadsboken som ligger i huset!

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev

krokusAlle medlemmer har nå fått tilsendt nyhetsbrev på epost. Du kan også lese nyhetsbrevet under «Medlemsinfo».

På årsmøtet 9. mars 2016 ble gjort endringer i vedtektene  som presiserer rettigheter og plikter for medlemmene:
I tillegg til at parsellen skal holdes ryddig og i god stand (holdes i hevd) plikter parsellhavene å ikke la busker og trær gro inn over naboparsellene.
På grunn av snegleplagen og fare for spredning av plantesykdommer, vil ikke lenger være tillatt å ha egen kompost i parsellen. Alle skal tømme sitt hageavfall i felles kompost på anvist plass.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dugnader våren 2016

I vår blir det fellesdugnader disse lørdagene fra 12 – 16

Lørdag 16. april
Lørdag 23. april
Lørdag 21. mai

Vi håper på godt vårvær og ønsker alle medlemmer velkommen til dugnad!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2016

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøtet i Fløen Parsellag 9. mars kl. 19  Bergen offentlige bibliotek, auditoriet, 1. etasje.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt inn skriftlig 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til nytt styre (settes opp av valgkomiteen) blir sendt ut senest 1 uke før årsmøtet. Det skal velges 2 styremedlemmer (velges for 2 år), 2 varamedlemmer (velges for 1 år) og 2 medlemmer til valgkomiteen (velges for 1 år). Mer informasjon finner du på disse sidene: Protokoll fra årsmøtet 2015.  Vedtekter for Fløen Parsellag.

Alle medlemmer har fått innkalling tilsendt pr. epost.

Vi ber også om at de som IKKE ønsker å ha parsellen sin lenger gir tilbakemelding om det snarest og senest innen 1. mars 2015. Vi har fremdeles mange på venteliste.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ta hensyn til naboene

Parsellhagen3Visste du at det kan være ulovlig å bruke motorisert gressklipper eller kantklipper om søndagen?
I henhold til lovverket er helligdagsfred definert som å ikke forstyrre med ”utilbørlig larm”. Helligdager er søndager og andre ”røde dager” som nyttårsdag, første juledag og første påskedag.
Selv om det kan være fristende å bruke en fin søndag til å få ryddet opp i parsellen, så bør du kanskje tenke deg om en gang til. Fløen Parsellag ligger midt i et boligområde, og det er ikke sikkert alle blir like glade over å få rolige søndagsettermiddagen ødelagt av en bråkete maskin.
Les også denne artikkelen som sto i BA i fjor.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Populært med parsell

Fløen Parsellag

Velstelte parseller i Fløen Parsellag.

En kolonihage er en samling parseller på kommunal eller privat grunn, i byer eller bynære strøk. I Norge skiller kolonihagene seg fra parsellhagene ved at de førstnevnte har bebyggelse på parsellen. Det er felles ansvar for fellesområder og felles bygninger, men hver parselleier steller sin egen parsell og dyrker og beplanter eget område innenfor de reglene som er etablert.
Les mer om parsellhagetradisjonen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Å holde i hevd

En av dine plikter som parsellhaver, er å holde parsellen i hevd. Men hva betyr det egentlig?
Hevd kommer av norrønt: hæfr = som er verdt å ha. Ordet betyr altså å bevare eller vedlikeholde en viss god tilstand («holde i hevd»). Å holde jorda i hevd innebærer å holde dyrket mark ved like så den ikke blir gjengrodd eller forfaller og blir ubrukelig som dyrkingsjord.
I Fløen Parsellag er det styret som vurderer om en parsell holdes i hevd. Lurer du på hva styret legger til grunn for vurderingen, kan du lese mer her.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar