Årsmøte 2016

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøtet i Fløen Parsellag 9. mars kl. 19  Bergen offentlige bibliotek, auditoriet, 1. etasje.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt inn skriftlig 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til nytt styre (settes opp av valgkomiteen) blir sendt ut senest 1 uke før årsmøtet. Det skal velges 2 styremedlemmer (velges for 2 år), 2 varamedlemmer (velges for 1 år) og 2 medlemmer til valgkomiteen (velges for 1 år). Mer informasjon finner du på disse sidene: Protokoll fra årsmøtet 2015.  Vedtekter for Fløen Parsellag.

Alle medlemmer har fått innkalling tilsendt pr. epost.

Vi ber også om at de som IKKE ønsker å ha parsellen sin lenger gir tilbakemelding om det snarest og senest innen 1. mars 2015. Vi har fremdeles mange på venteliste.

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ta hensyn til naboene

Parsellhagen3Visste du at det kan være ulovlig å bruke motorisert gressklipper eller kantklipper om søndagen?
I henhold til lovverket er helligdagsfred definert som å ikke forstyrre med ”utilbørlig larm”. Helligdager er søndager og andre ”røde dager” som nyttårsdag, første juledag og første påskedag.
Selv om det kan være fristende å bruke en fin søndag til å få ryddet opp i parsellen, så bør du kanskje tenke deg om en gang til. Fløen Parsellag ligger midt i et boligområde, og det er ikke sikkert alle blir like glade over å få rolige søndagsettermiddagen ødelagt av en bråkete maskin.
Les også denne artikkelen som sto i BA i fjor.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Populært med parsell

Fløen Parsellag

Velstelte parseller i Fløen Parsellag.

En kolonihage er en samling parseller på kommunal eller privat grunn, i byer eller bynære strøk. I Norge skiller kolonihagene seg fra parsellhagene ved at de førstnevnte har bebyggelse på parsellen. Det er felles ansvar for fellesområder og felles bygninger, men hver parselleier steller sin egen parsell og dyrker og beplanter eget område innenfor de reglene som er etablert.
Les mer om parsellhagetradisjonen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Å holde i hevd

En av dine plikter som parsellhaver, er å holde parsellen i hevd. Men hva betyr det egentlig?
Hevd kommer av norrønt: hæfr = som er verdt å ha. Ordet betyr altså å bevare eller vedlikeholde en viss god tilstand («holde i hevd»). Å holde jorda i hevd innebærer å holde dyrket mark ved like så den ikke blir gjengrodd eller forfaller og blir ubrukelig som dyrkingsjord.
I Fløen Parsellag er det styret som vurderer om en parsell holdes i hevd. Lurer du på hva styret legger til grunn for vurderingen, kan du lese mer her.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nytt parsellag i Sandviken

Står du på venteliste til å få parsell i Fløen? Da har vi en god nyhet: Det blir nå lagt ut ti parseller i Formannsvei 3 i Sandviken. Parsellhagen blir drevet av Christinegaard parsellag. Det planlegges også parseller i Amalie Skrams vei.
I Bloggen for de hagegale kan du lese mer om den nye parsellhagen på herskapelig grunn. Kontaktperson er Elisabeth Heggland Urø.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Medlem eller parsellhaver?

Disponerer du en parsell i Fløen Parsellag, er du også medlem. Parsellaget har for øyeblikket 80 aktive parseller – og følgelig like mange medlemmer. Selv om noen er flere om å dele en parsell, registreres bare en person som medlem.
På årsmøtet 9 . mars ble gjort endringer i vedtektene som skal gjøre det tydeligere hvem parsellen kan overføres til. Den nye ordlyden i paragraf 3 presiserer dessuten at for å få tildelt og disponere en parsell, må du være bosatt i Bergen kommune. Det tildeles heller ingen nye parseller til lag eller organisasjoner.
Fløen Parsellag har fremdeles full venteliste. Det er få ledige parseller hvert år, så de som allerede står på ventelisten, må smøre seg med tålmodighet.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2015

Sted: Bergen offentlige bibliotek, auditoriet i 1. etasje
Tid: torsdag 19. februar kl. 19
Etter det formelle årsmøtet er gjennomført blir det foredrag om stell og beskjæring av roser.
Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt inn skriftlig innen 2 uker før. Fullstendig saksliste med årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til nytt styre blir sendt ut senest 1 uke før årsmøtet.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar